Jatkuvatoiminen radonmittaus

Työpaikoilla ilmanvaihto on usein jaksotettu työaikojen mukaan, eli esimerkiksi öisin ja viikonloppuisin ilmanvaihto on säädetty pienemmälle teholle tai kokonaan pois päältä.

Tällaisessa tapauksessa radonpitoisuus yleensä suurenee öisin ja viikonloppuisin. Työpaikan ensimmäinen radonmittaus tehdään radonmittauspurkilla vähintään kahden kuukauden kestoisena.

  • Jos ilmanvaihto on jaksotettu, purkkimittauksen tulos saattaa olla huomattavasti suurempi kuin todellinen työnaikainen radonpitoisuus.

Työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvo on laskettu STUK määräyksessä STUK S/6/2022 annetun kaavan mukaan. Esimerkin työpaikalla työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvoksi saatiin 90 Bq/ m3. Tulos on pienempi kuin viitearvo 300 Bq/ m3, joten työntekijät eivät altistu liikaa radonille.

Jatkuvatoimisen mittauksen tekeminen pitää tehdä, jos rakennuksessa on jaksotettu ilmanvaihto ja purkkimittauksen tulos on suurempi kuin 333 Bq/ m3. STUKin aineiston perusteella noin puolessa työpaikoista, joissa purkkimittauksen tulos on ollut suurempi kuin viitearvo ja ilmanvaihto on ollut jaksotettu, työnaikainen radonpitoisuus on osoittautunut viitearvoa pienemmäksi, joten radonkorjausta ei ole tarvinnut tehdä.

  • Jos työpaikalla on mitattu viitearvoa suurempi pitoisuus radonpurkilla useammasta mittauspisteestä ja työpaikalla on vain yksi ilmanvaihtolaite, riittää kun jatkuvatoiminen mittaus tehdään yhdessä mittauspisteessä.
  • Jos ilmanvaihtokoneita on useita, tehdään yksi jatkuvatoiminen mittaus jokaisen ilmanvaihtokoneen alueella, jossa on mitattu radonpurkilla viitearvoa suurempi pitoisuus.

Milloin?

Kun esimerkiksi asunnon osto tai myynti tilanteessa halutaan selvittää radon pitoisuus nopeasti ennakkoon. 

Yrityksillä virallisen radonpurkkimittauksen jälkeen osoittamaan huoneen tai tilan työnaikainen radonaltistus jos virallisessa purkki mittauksessa 2-3kk on ollut raja-arvot ylittäviä lukemia.

Yhteistyössä