Mitä radon on?

Radon on väritön ja hajuton jalokaasu. Radonia esiintyy maaperässä, josta sitä vapautuu louhinnan yhteydessä sekä siirtolohkareiden ja kivimurskeen mukana. Ulkoilmassa radon haihtuu käytännössä täysin, mutta suljetussa tilassa pitoisuudet nousevat. Kiinteistöissä on yleensä aina alipaine, jolloin radon pääsee nousemaan huoneilmaan alapohjasta lattiassa olevien halkeamien tai rakojen kautta

Pieninä määrinä Radon ei ole ihmisille vaarallista, mutta pitoisuuden noustessa esimerkiksi riskit kasvavat huomattavasti. Suomessa noin 300 henkilöä saa vuosittain keuhkosyövän radonista. Vuoden 2000 jälkeen rakennetuissa kiinteistöissä radonia saa olla sisäilmassa enintään 200 Bq/m³ , vanhemmissa rakennuksissa raja on 300 Bq/m³.

Pahimmillaan radonpitoisuudet kiinteistöissä voivat nousta kymmeniin tuhansiin. Hankalimmissa tapauksissa koko kiinteistö asetetaan käyttökieltoon.

Usein kysyttyä radonista

Mitä terveyshaittoja radonista on?

Nykytiedon mukaan radonin ainoa terveyshaitta on keuhkosyöpä. Radonille altistuminen ei aiheuta mitään oireita, kuten allergisia reaktioita. Radonia sisältävä ilma ei myöskään pilaa elintarvikkeita tai vahingoita tavaroita.

Missä radonia on eniten Suomessa?

Radonia on kaikista eniten kallioperässä, toiseksi eniten hiekkamoreenimaassa ja vähiten savimaassa. Suomessa suurimmat radonpitoisuudet on mitattu Etelä-Suomessa.

Säteilyturvakeskuksen kartasta voit selvittää asutko riskialueella.

Miten radonista voi päästä varmasti eroon?

Toimenpiteet radonin poistamiseksi riippuvat mitatuista pitoisuuksista. Vähäisistä pitoisuuksien nousut saadaan yleensä poistettua kiinteistön ilmanvaihtoa tehostamalla ja rakenteita ja läpivientejä tiivistämällä. Korkeampien pitoisuuksien poistamisessa varmimpia keinoja ovat imupiste ja radonkaivo.

Radonkorjaukset ja -mittaukset on Säteilyturvakeskuksen sääntelemä ala. Kun on kyse radonista kiinteistöissä, on paras olla tekemisissä Stukin valtuuttamien toimijoiden kanssa.

Mitä radonkorjaus maksaa?

Toimenpiteet riippuvat aina mitatuista radonpitoisuuksista. Yleisesti ottaen pienemmät korjaukset eivät ole kovin kalliita, eivätkä järeämmätkään keinot vie kuluttajaa vararikkoon. Investointi kunnolliseen radonpoistoon on halpa henkivakuutus keuhkosyöpää vastaan.

Jos radon askarruttaa, pyydä meidät maksuttomalle kartoituskäynnille!