Radon­korjaukset

Suomen Radonkeskus hoitaa radonin kaikenlaisissa rakennuksissa. Tarjoamme kohteen ominaisuuksiin ja sieltä mitattuihin radonpitoisuuksiin soveltuvat ratkaisut radonin poistamiseksi. Lisäksi toteutamme rakennustekniset ammattityöt, kuten radontiivistykset, radonputkien koteloinnit, tiivistysmaalaukset ja maankaivuu- ja sähkötyöt – ammattitaidolla alusta loppuun!

Radonkorjauksissa käytämme EC-puhallinmoottoreita. EC-puhaltimen hyödyt näkyvät nopeasti asiakkaan kukkarossa, sillä se on energiatehokas, hiljainen, kustannustehokas ja nopeasti asennettavissa. EC-puhaltimessa on liikkuvia osia vähemmän kuin perinteisessä puhaltimessa, mikä tekee siitä lähes huoltovapaan.

Näin toteutamme radonkorjauksen

1. Maksuton radonkartoitus

Kartoitamme kohteen, ongelmakohdat ja korjaustoimenpiteet.
Annamme korjausehdotuksen.

2. Kirjallinen Tarjous

3. Korjaus

4. Tarkistusmittaus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet

Ilmanvaihdon tehostaminen ja rakenteiden tiivistäminen

Jos huoneilman radonpitoisuus on lievästi kohonnut, tilanne korjataan säätämällä ja tehostamalla ilmanvaihtoa sekä tiivistämällä rakenteita ja läpivientejä. 

Imupistekorjaus

Korkeammat radonpitoisuudet vaativat yleensä imupistekorjauksen. Alapohjaan viedään sokkelin kautta radonputki. Rakennuksen seinustalle asennetaan imuri, joka imee alipaineella radonia pois alapohjasta ja vapauttaa sen ulkoilmaan. Toinen vaihtoehto imupistekorjaukseen on tekniikka, jossa radonputki viedään alapohjasta aina vesikatolle asti, jonne asennetaan huippuimuri.

Imupistekorjauksen kustannukset ovat noin 2000–4500 € välillä. Rakennuspaikka, rakenteet ja maaperä vaikuttavat pitkälti korjauksen kustannuksiin. Imupistekorjauksen työvaiheisiin kuuluu pääsääntöisesti rakennustöitä, mittaustöitä, analysointia, putkitöitä, sähkötöitä sekä timanttiporausta. Työ on syytä teettää asiantuntevalla ammattilaisella.

Radonkaivo

Radonkaivolla päästää eroon kaikista korkeimmista radonpitoisuuksista. Kiinteistön lähelle kaivetaan kuoppa, johon sijoitetaan kaivoelementti muutaman metrin syvyyteen. Radon imetään rakennuksen maaperästä ja johdetaan maan alla kaivoon. Kaivosta radon johdetaan ulkoilmaan. 

Näin radonpitoisuuksia pystytään alentamaan eri korjausmenetelmillä:

KorjausmenetelmäRadonpitoisuuden alenema, %
Radonimuri65 – 90
Radonkaivo75 – 95
Ryömintätilan tuuletus30 – 80
Kellarin ilmanvaihdon parantaminen20 – 60
Ilmanvaihdon tehostaminen10 – 50
Uusi poistoilmanvaihto10 – 40
Uusi tulo/poistoilmanvaihto20 – 50
Vuotojen tiivistäminen, puurakenteiset seinät10 – 35
Vuotojen tiivistäminen, betonielementtiseinät30 – 55
Vuotojen tiivistäminen, kerrostalot30 – 65

Kuvia radonkorjatuista kohteista

Radonimuri pystytään asentamaan rakennuksen seinustalle kätevästi ja huomaamattomasti.

Imuputki voidaan myös viedä alapohjasta vesikatolle asti. Asianmukaisella koteloinnilla putki ei häiritse silmää sisätiloissa.

Radonmittaus

2000-luvulla rakennettujen talojen lattialaatan alle on usein jo rakennusvaiheessa asennettu radonputkisto. Jos radonpitoisuus asuintilassa ylittää 200 Bq/m3 aktivoidaan radonputkisto viemällä sen poistokanava vesikaton läpi (jollei sitä ole tehty jo rakennusvaiheessa) ja kytkemällä poistokanavaan poistoimuri, esimerkiksi huippuimuri.

Jos talon alapohjan alla ei ole radonputkistoa, voidaan radonpitoisuutta alentaa lattialaatan alta ilmaa imevän radonimurin avulla. Vaihtoehtoinen menetelmä on talon ulkopuolelle muutaman metrin päähän perustuksista rakennettava radonkaivo, joka kuitenkin soveltuu vain karkeille hiekka- ja soramaille rakennetuille taloille. Nämä menetelmät ovat ensisijaisia, jos radonpitoisuus ylittää 300 Bq/m3. Jos radonpitoisuus on välillä 200–300 Bq/m3, kannattaa harkita tarkoituksenmukaisia, helposti toteutettavia korjaustoimenpiteitä, esim. huonosti toimivan ilmanvaihdon parantamista sekä selvien vuotokohtien tiivistämistä.