Radon ja kiin­teistö­kaupat

Yhä useamman kiinteistökaupan yhteydessä suoritetaan radonmittaus, mutta silti riitatilanteita pääsee edelleen syntymään. Myyjän vastuu kestää 5 vuotta kaupanteon jälkeen ja tänä aikana hän on velvollinen korjaamaan jälkikäteen todetut virheet. 

Kun radonarvot on mitattu, myyjä ja ostaja voivat molemmat olla varmoja turvallisesta kiinteistökaupasta. Myyjä välttyy kalliilta jälkikäteiskorjauksilta ja ostaja voi huoletta asua uudessa kodissaan terveellisessä sisäilmassa. Radonmittaus sulkee pois ns. piilevän virheen mahdollisuuden, jolloin riitatilanteeseen on selkeä ratkaisu.

Kiinteistön ostaja voi myös vaatia talokauppojen ehdoksi kiinteistön radonkartoitusta ja -mittausta. 

Nopea arvio radonpitoisuudesta

Seitsemän vuorokautta kestävä pikamittaus on suuntaa antava mittaustapa. Jos pikamittaus antaa viitteitä radonista, tulee aina suorittaa vähintään kahden kuukauden mittainen purkkimittaus, jolla varmistetaan korjaustarve.

Sallittu radonin määrä sisäilmassa on 200 Bq vuoden 2000 jälkeen rakennetuissa kiinteistöissä ja 300 Bq sen jälkeen rakennetuissa. Radonin virallinen mittauskausi kestää syyskuusta toukokuuhun. Jos radonia löytyy sisäilmasta yli sallitun määrän jo mittauskauden ulkopuolella, on radonia talvella sisäilmassa moninkertaisesti.

STUKin hyväksymät radonmittaukset

Suomen Radonkeskus suorittaa radonmittaukset Säteilyturvakeskuksen hyväksymillä mittareilla. Mittauksista luomme virallisen raportin, jonka käymme läpi yhdessä kaupan osapuolien kanssa. Annamme myös ehdotuksen mahdollista korjaustoimenpiteistä. Näin sekä myyjä että ostaja ovat samalla sivulla radontilanteesta ja keinoista sen ratkaisemiseksi.

Jos olet tekemässä kiinteistökauppoja ja radon askarruttaa, kutsu meidät ilmaiselle kartoituskäynnille.