Suomen Radon­keskus hal­litsee kaikki keinot radonin torju­miseksi

Vaikka Suomen maaperän korkea radonpitoisuus on tunnettu jo pitkään, radonin torjumiseen havahduttiin kunnolla vasta 2000-luvun alussa. Uusien rakentamismääräysten ja käytännön ohjeistusten myötä sisäilman radonpitoisuuksia on suomalaisissa kodeissa pystytty vähentämään merkittävästi. Radonmittausten ja -korjausten kysyntä on viime vuosina ollut tasaisen korkea, sanoo Suomen Radonkeskuksen projektijohtaja Ismo Wright

– Ihmiset ovat entistä tietoisempia radonin terveyshaitoista ja kiinteistökauppojen yhteydessä osataan jo vaatia radonmittauksia. Taloyhtiöiden edustajat ja omakotikiinteistöjen omistajat ottavat meihin jatkuvasti yhteyttä radonasioissa. Vaikuttaa siltä, että kiinteistöalalle on tullut uusi sukupolvi, joka suhtautuu radoniin entistä vakavammin.

Suomen Radonkeskus on suomalaisten yrittäjien täysin omistama ja hallinnoima yritys, ja sen asiantuntijat toteuttavat radonkartoitukset, -mittaukset ja korjaukset 20 vuoden kokemuksella. Mittarit ja korjausmenetelmät ovat Säteilyturvakeskuksen hyväksymiä. Toimialueellaan pääkaupunkiseudulla ja Kanta-Hämeessä Suomen Radonkeskus on saanut hoidettua pois päiväjärjestyksestä lukuisten kiinteistöjen radonongelmat.

– Täytyy osata ottaa monta asiaa huomioon, kun on kyse radonista. Huoneilman radonpitoisuuksiin vaikuttaa niin monta tekijää aina ilmanpaineesta lähtien. Vain ammattilainen ymmärtää myös yksityiskohtien merkityksen ja pystyy siten torjumaan radonia tehokkaasti, kertoo Suomen Radonkeskuksen projektipäällikkö Toni Krohns.

Selväsanainen palvelu

Tietoisuuden kasvamisesta huolimatta radon on edelleen vieras asia monelle. Siksi varsinkin asunnonostajan on voitava luottaa ammattilaiseen radonin torjunnassa. Suomen Radonkeskuksen voi milloin vain kutsua maksuttomalle kartoituskäynnille, jos radon huolettaa tai jos nousseita pitoisuuksia on jo mitattu.

– Varsinkin riskialueilla kannattaa tilanne selvittää viipymättä, jos yhtään epäilee radonin pääsevän rakenteista sisäilmaan. Kartoituskäynnillä tutkimme kohteen, etsimme mahdolliset ongelmakohdat ja kerromme vaihtoehdoista radonin poistamiseen. Jokainen rakennus on omanlaisensa, joten parhaat ratkaisut löytyvät vain paikan päällä, Ismo Wright kuvailee.

Suomen Radonkeskuksen asiakaslupaus on henkilökohtainen ja yksilöllinen palvelu. Radonista Wright ja Krohns puhuvat selvällä kielellä ilman jargonia. Mittausraportit ja korjausehdotukset käydään asiakkaan kanssa läpi niin että kaikki osapuolet pysyvät samalla sivulla.

– Voi olla hankala paikka, jos radonia löytyy omasta kodista. Meidän tehtävämme on kuunnella asiakasta ja olla paikalla häntä varten myös korjausten jälkeen. Haluamme kaikin keinoin auttaa asiakkaitamme elämään turvallisesti terveellisessä sisäilmassa, Ismo Wright ja Toni Krohns lupaavat.